Stamboom Carbaat index

Stamboom site van de familie Carbaat 1683-HEDEN

Welkom op onze site

Inleiding

Deze site is sinds Juni 2008 online.

De aanleiding was om meer bekendheid te geven aan de naam Carbaat. Er moet nog veel worden aangepast helaas zijn de gegevens nog niet up-to date.Jaren geleden ben ik ook al bezig geweest om de stamboom online te zetten, alleen het bijwerken is achter gebleven. Daarom deze nieuwe start waarbij ik alle hulp en informatie kan gebruiken. Ook is het mogelijk om andere familie geschiedenis hier online te zetten.

De vernieuwde versie staat online maar is nog niet geheel gereed, vandaar de oude versie ongewijzigd online, heeft u opmerkingen, vragen of ideeen laat het mij even weten.

  • geboorte/ trouw en overlijden aktes
  • Foto`s
  • en overige familie zaken
Deze gegevens kunt u per mail aan mij doorsturen

Ontstaan van de stamboom

Naar aanleiding van de familie-reuni ontstond het idee de familiestam eens te onderzoeken. Er zijn zoveel verschillende verhalen in omloop, van edelen uit Frankrijk tot circusartiesten uit Italie. Deze geruchten zijn nu weerlegd. De oudste generatie`s komen uit Ilpendam daarna uit de Zaanstreek. Aan het eind van de 19e eeuw komen zij pas naar Arnhem. waarschijnlijk waren de voorvaders visser of zeilmakers. De oudste persoon is vermoedelijk geboren omstreeks 1655. Verder zoeken wordt erg moeilijk, daar men in Ilpendam pas is begonnen in 1683 de Doop-Trouw-begravenis bij te houden.

De notariele akten zijn nu nog de einige manier om verder te komen. Ambtenaren schreven vroeger vaak de naam zoals zij het hoorde. Vandaar de variatie`s o.a. Carrebeat, Karbaat, Corbaat en Carbaat. Ook komt het voor dat de ambtenaar schreef Karbaat en de persoon de akte ondertekende met Carbaat. Deze stamboom is in directe lijn beschreven maar er zijn nog veel meer gegevens bekend. Misschien volgt er nog eens een volledige uitgave als daar belangstelling voor is.

De gegevens zijn verzameld in de archieven van Leiden, Haarlem, Arnhem, Rotterdam en Deventer. Het was een boeiend bezigheid. Ik ben me er van bewust, dat er gegevens verkeerd vermeld zijn of ontbreken.

door: J.M. Carbaat v. Ommen

Deventer 1986